Skeppet AB, viktig insats för ensamkommande

Behandlingshemmet Skeppet AB är ett företag som erbjuder hjälp för ensamkommande i Jönköping, Lund och Norrköping. De utför ett oerhört viktigt arbete just nu, vi tar emot en massa människor, det är viktigt då att vi tar ansvar för de människor som kommer hit. Så att de inte sätts i en stad utan att få hjälp och rätt förutsättningar för att rota sig och påbörja ett nytt liv. Behandlingshemmet Skeppet har nio lägenheter att tillgå, dessa plaster erbjuds för ungdomar (pojkar och flickor) som är mellan 14 och 19 år gamla. De hjälper även personer över 19 år med utslussningsstöd i form av eget boende. På Skeppet så bygger de starka relationer mellan de anställda och de ensamkommande i Lund, Norrköping och Jönköping bland annat. Skeppet AB har funnits i över sju år och har god erfarenhet kring att bedriva ett behandlingshem för ensamkommande ungdomar som behöver hjälp. De människor som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar ska ha en eloge för den insats som de gör, utan dem så hade det varit många ensamkommande som inte hade haft bra förutsättningar för att lyckas och skapa sig ett ordentligt liv i Sverige. De är belägna i Skara och vänder sig som sagt mot ensamkommande i Jönköping, Norrköping och Lund. Kontakta behandlingshemmet för mer information.